Home

Ter afscheid

Aan mijn werkzame jaren komt een einde. Als muziektherapeut heb ik veel mensen leren kennen en ook afscheid van moeten nemen. Er waren momenten van plezier, ontroering, pijn maar ook van hoop. De mensen met wie ik werkte wilden erkend en gezien worden, vertellen over hun leven. Wie ze waren voordat dementie hen trof. Ik vind het bijzonder dat ze deze verhalen aan mij toevertrouwden.

Allen bedankt voor het gegeven vertrouwen!

Coby Swart.

PS Wil je meer lezen over hoe ik mijn werk heb ervaren? Klik dan op “over mezelf.”