Over Mezelf

Coby Swart

De muziek.

Muziek speelt vanaf de kindertijd een belangrijke rol in mijn leven. Door de grammofoonplaatjes van mijn oudste broer te draaien kwam ik al jong in aanraking met de Amerikaanse popmuziek die in de jaren 60 in opkomst was. Maar ook maakte het Toccata van Bach dat op het kerkorgel werd gespeeld grote indruk. Hoewel ik om een gitaar vroeg en daarop wilde leren spelen, kreeg ik de mandoline van mijn oudste zus: die hing immers toch ongebruikt aan de muur. Op mijn 18e heb ik alsnog een gitaar gekocht en ben op les gegaan. Ik heb een aantal jaren zangles gehad en speel momenteel veel accordeon.
Ik heb een breed repertoire, waardoor ik in het werken met mensen van heel verschillende leeftijden en smaken goed kan aansluiten.

De zorg.

Ik heb 25 jaar ervaring in de ambulante begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autisme spectrum. Daarbij heb mijn muziek- therapeutische achtergrond vaak goed kunnen inzetten.

Muziek en  zorg.

Bij de Hogeschool Utrecht volgde ik de 4-jarige deeltijdopleiding voor muziektherapeut.
Momenteel werk ik hoofdzakelijk met mensen met dementie.
Binnen zorginstellingen geef ik individuele en groeps- muziektherapie aan jongere en oudere mensen met dementie of somatische problematiek. Daarnaast geef ik muziektherapie aan mensen met een verstandelijke beperking waarbij men dementie vermoedt.
Ik heb onder anderen muziektherapie gegeven aan volwassenen met chronische  psychiatrische problematiek, volwassenen met een verstandelijke beperking,  kinderen met autisme,  ADHD, dyslexie en Gille de La Tourette.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie.