Over muziektherapie

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen de therapeutische relatie worden gehanteerd teneinde verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Muziek raakt een mens vaak heel direct. Iedereen heeft wel eens ervaren dat er ineens tranen waren bij het horen van bepaalde muziek, nog voordat er gedachten opkwamen. Muziek kan mensen dichter bij hun gevoel brengen. Vaak beter dan woorden dat kunnen.

In therapie is muziek het middel om tot eigen ervaringen en beleving te komen, daar waar praten niet (meer) helpt.

Lees verder »

Duur van de therapie

De duur van de therapie hangt af van de problematiek en van de gestelde doelen.

In een intakegesprek wordt uw hulpvraag (of van uw kind) verduidelijkt en vastgesteld. Gedurende een observatieperiode van maximaal 3 sessies wordt onderzocht of muziektherapie uw hulpvraag kan beantwoorden. Als dat zo is worden er doelen voor de behandeling vastgesteld. Er kan gewerkt worden aan korte of langere termijndoelen. Vooraf wordt met u een aantal behandelingen afgesproken. Na afloop van de serie behandelingen volgt er een evaluatiegesprek en krijgt u een verslag van de therapie.