Over muziektherapie

Duur van de therapie

De duur van de therapie hangt af van de problematiek en van de gestelde doelen.

In een intakegesprek wordt uw hulpvraag (of van uw kind) verduidelijkt en vastgesteld. Gedurende een observatieperiode van maximaal 3 sessies wordt onderzocht of muziektherapie uw hulpvraag kan beantwoorden. Als dat zo is worden er doelen voor de behandeling vastgesteld. Er kan gewerkt worden aan korte of langere termijndoelen. Vooraf wordt met u een aantal behandelingen afgesproken. Na afloop van de serie behandelingen volgt er een evaluatiegesprek en krijgt u een verslag van de therapie.

« Terug naar “Over muziektherapie”