Pagina's voor het thema: , ,

Muziektherapie en dementie

Uit onderzoek en door middel van ervaringen in het werken met mensen met dementie blijkt dat het muzikale geheugen langer bewaard blijft dan het niet muzikale geheugen.

Wat kan muziektherapie voor iemand met dementie betekenen?

Bekende, aansprekende muziek dempt angstgevoelens en zorgt voor ontspanning en geruststelling. Wanneer iemand minder bereikbaar is voor woorden, blijkt muziek vaak een goede ingang voor het maken van contact. Muziek kan door haar structuur duidelijkheid en houvast geven.

Lees verder »

Contact

De praktijk is gevestigd in Gouda, Zuid-Holland

E-mail: info
Mobiel: 06 – 3366 7108

Kvk.nr Rotterdam 24462794

BTW NL001124265B49

Coby Swart

De muziek.

Muziek speelt vanaf de kindertijd een belangrijke rol in mijn leven. Door de grammofoonplaatjes van mijn oudste broer te draaien kwam ik al jong in aanraking met amerikaanse popmuziek die in de jaren 60 in opkomst was. Maar ook het Toccata van Bach dat op het kerkorgel werd gespeeld maakte veel indruk. Hoewel ik om een gitaar vroeg om daarop te leren spelen, kreeg ik de mandoline van mijn oudste zus: die hing immers toch ongebruikt aan de muur. Op mijn 18e heb ik alsnog een gitaar gekocht en ben op les gegaan. Daarnaast heb ik zangles gevolgd en mezelf accordeon leren spelen.
Ik heb een breed repertoire, waardoor ik in het werken met mensen van heel verschillende leeftijden en smaken goed kan aansluiten.

De zorg.

Ik heb jarenlange ervaring in de ambulante begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autisme spectrum. Daarbij heb mijn muziek- therapeutische achtergrond vaak goed kunnen inzetten.

Muziek en  zorg.

Bij de Hogeschool Utrecht volgde ik de 4-jarige deeltijdopleiding voor muziektherapeut.
Momenteel werk ik hoofdzakelijk met mensen met dementie.
Binnen zorginstellingen geef ik individuele en groeps- muziektherapie aan jongere en oudere mensen met dementie of somatische problematiek.
Ik heb onder anderen muziektherapie gegeven aan volwassenen met chronische  psychiatrische problematiek, mensen met niet aangeboren hersenletsel, volwassenen met een verstandelijke beperking, ouderen met Downsyndroom en dementie,  kinderen met autisme,  ADHD, dyslexie en Gille de La Tourette.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie.

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand

Bij jonge kinderen die ontwikkelingsachterstanden laten zien op het gebied van bijvoorbeeld de motoriek, spraak- en taal, kan muziektherapie een positieve invloed hebben.

Lees verder »

Volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking

De communicatieve en expressieve kwaliteiten van muziek zorgen ervoor dat er, ook zonder woorden, beleving kan ontstaan bij het luisteren naar muziek.

Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt kan gekozen worden voor actieve of receptieve muziektherapie, of een combinatie van beide.

Lees verder »

Muziektherapie voor kinderen met autisme

Kinderen zijn doorgaans zeer ontvankelijk voor muziek, ook kinderen met een stoornis in het autismespectrum.

Lees verder »

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen de therapeutische relatie worden gehanteerd teneinde verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Muziek raakt een mens vaak heel direct. Iedereen heeft wel eens ervaren dat er ineens tranen waren bij het horen van bepaalde muziek, nog voordat er gedachten opkwamen. Muziek kan mensen dichter bij hun gevoel brengen. Vaak beter dan woorden dat kunnen.

In therapie is muziek het middel om tot eigen ervaringen en beleving te komen, daar waar praten niet (meer) helpt.

Lees verder »

Duur van de therapie

De duur van de therapie hangt af van de problematiek en van de gestelde doelen.

In een intakegesprek wordt uw hulpvraag (of van uw kind) verduidelijkt en vastgesteld. Gedurende een observatieperiode van maximaal 3 sessies wordt onderzocht of muziektherapie uw hulpvraag kan beantwoorden. Als dat zo is worden er doelen voor de behandeling vastgesteld. Er kan gewerkt worden aan korte of langere termijndoelen. Vooraf wordt met u een aantal behandelingen afgesproken. Na afloop van de serie behandelingen volgt er een evaluatiegesprek en krijgt u een verslag van de therapie.