Voor wie

Muziektherapie en dementie

Uit onderzoek en door middel van ervaringen in het werken met mensen met dementie blijkt dat het muzikale geheugen langer bewaard blijft dan het niet muzikale geheugen.

Wat kan muziektherapie voor iemand met dementie betekenen?

Bekende, aansprekende muziek dempt angstgevoelens en zorgt voor ontspanning en geruststelling. Wanneer iemand minder bereikbaar is voor woorden, blijkt muziek vaak een goede ingang voor het maken van contact. Muziek kan door haar structuur duidelijkheid en houvast geven.

Lees verder »

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand

Bij jonge kinderen die ontwikkelingsachterstanden laten zien op het gebied van bijvoorbeeld de motoriek, spraak- en taal, kan muziektherapie een positieve invloed hebben.

Lees verder »

Volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking

De communicatieve en expressieve kwaliteiten van muziek zorgen ervoor dat er, ook zonder woorden, beleving kan ontstaan bij het luisteren naar muziek.

Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliƫnt kan gekozen worden voor actieve of receptieve muziektherapie, of een combinatie van beide.

Lees verder »

Muziektherapie voor kinderen met autisme

Kinderen zijn doorgaans zeer ontvankelijk voor muziek, ook kinderen met een stoornis in het autismespectrum.

Lees verder »