Voor wie

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand

Bij jonge kinderen die ontwikkelingsachterstanden laten zien op het gebied van bijvoorbeeld de motoriek, spraak- en taal, kan muziektherapie een positieve invloed hebben.

Muziek zet aan tot bewegen, en de instrumenten zelf moeten door middel van beweging door het kind tot klinken worden gebracht. In bewegingsspelen kunnen verschillende aspecten van de ontwikkeling worden gestimuleerd, ook de sociale ontwikkeling.

Door het gebruik van de stem in muziektherapie kan een kind in het pre-verbale gedeelte van de taalontwikkeling worden gestimuleerd. Maar ook kan het kind door het zingen van eenvoudige, aansprekende liedjes, gestimuleerd worden om duidelijker te leren spreken, of met meer expressie en volume. Daarnaast kan het taalbegrip en de woordenschat worden vergroot.

« Terug naar “Voor wie”