Voor wie

Muziektherapie en dementie

Uit onderzoek en door middel van ervaringen in het werken met mensen met dementie blijkt dat het muzikale geheugen langer bewaard blijft dan het niet muzikale geheugen.

Wat kan muziektherapie voor iemand met dementie betekenen?

Mooie, aansprekende muziek dempt angstgevoelens en zorgt voor ontspanning en geruststelling. Wanneer iemand minder bereikbaar is voor woorden, blijkt muziek vaak een goede ingang voor het maken van contact. Muziek kan door haar structuur duidelijkheid en houvast geven.

Als muziektherapeut stem ik de muziek en intensiteit van contact af op de individuele bewoner.

Mijn ervaring is dat bij de meeste bewoners na een aantal keren steeds meer ontspanning ontstaat en emoties worden losmaakt. Ook uiten bewoners positieve herinneringen en lijken verheugd over hun herkenning van de gehoorde muziek.

Muziektherapie in een groep gegeven, kan zorgen voor meer en positiever contact met de andere bewoners.

Als muziektherapeut zorg ik voor de juiste randvoorwaarden waardoor mensen meer begrip van hun omgeving krijgen en zich veilig kunnen voelen. Hieronder valt onder anderen het aanbieden van een gestructureerde situatie en een voorspelbare omgeving. Daarin is het doseren van prikkels belangrijk.

De muziektherapeut heeft de vakkennis en vaardigheden om direct in te spelen op wat zich in de groep voordoet. Soms reageer ik verbaal, een andere keer juist door de muziekkeuze/thematiek of intensiteit in de muziek aan te passen.  Als muziektherapeut ken ik de globale uitwerking en betekenis van verschillende soorten muziek, en pas deze in de behandeling doelbewust toe. Hierbij moet gezegd dat muziek zeker ook een zeer persoonlijke betekenis kan hebben, wanneer deze verbonden is met belangrijke levensgebeurtenissen. Ook hier maak ik doelbewust gebruik van. Men kan door het horen van muziek positieve herinneringen oproepen, maar het kan ook onbedoeld werken als trigger voor het herbeleven van trauma’s.

Voor welke cliënten is muziektherapie in het bijzonder aan te raden:

  • Bij isolement door ernstige afatische problemen
  • Bij mentale afsluiting door  een als bedreigend ervaren omgeving

Bij welke problematiek is muziektherapie voorts geïndiceerd:

  • bij apathie,  of cliënten die vaak boos, bang of bedroefd zijn
  • bij behoefte aan gerichte, auditieve prikkels ivm snel overprikkeld zijn
  • bij bewoners die zich verloren voelen tgv een beperkt identiteitsgevoel
  • als contact met anderen te bedreigend is
  • bij cliënten met een negatief zelfbeeld door faal ervaringen

« Terug naar “Voor wie”