Voor wie

Volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking

De communicatieve en expressieve kwaliteiten van muziek zorgen ervoor dat er, ook zonder woorden, beleving kan ontstaan bij het luisteren naar muziek.

Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt kan gekozen worden voor actieve of receptieve muziektherapie, of een combinatie van beide.

In de muziek zijn aspecten te horen als: snel/langzaam, sterk/zacht, spanning/ontspanning, welke door de cliënt ervaren worden, ongeacht de ernst van de verstandelijke handicap. Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben ieder hun eigen voorkeur voor instrumenten, klanken en soorten muziek. Dit zijn zeker niet altijd kinderliedjes of smartlappen. Er kan worden gezocht naar deze persoonlijke voorkeuren, en nieuwe muzieksoorten aangereikt. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar welke muziek kalmeert, en welke juist activeert.

« Terug naar “Voor wie”