Voor wie

Volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking

De communicatieve en expressieve kwaliteiten van muziek zorgen ervoor dat er, ook zonder woorden, beleving kan ontstaan bij het luisteren naar muziek.

Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt kan gekozen worden voor actieve of receptieve muziektherapie, of een combinatie van beide.

In de muziek zijn aspecten te horen als: snel/langzaam, sterk/zacht, spanning/ontspanning, welke door de cliënt ervaren worden, ongeacht de mate van de verstandelijke handicap. Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben ieder hun eigen voorkeur voor instrumenten, klanken en soorten muziek. Dit zijn zeker niet altijd kinderliedjes of smartlappen. Er kan worden gezocht naar deze persoonlijke voorkeuren, en nieuwe muzieksoorten aangereikt. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar welke muziek kalmeert, en welke juist activeert.

Thijs, een jongen van 15 met Down syndroom en autisme, houdt van muziek.   Wederkerig samenspel was moeilijk voor hem omdat hij alles wilde bepalen, net als in het dagelijks leven.  Hoewel hij liever niet speelde op vreemde instrumenten kon ik hem verleiden om dit toch te proberen.  Gaandeweg staat Thijs steeds meer toe dat ik mijn stempel op het spel druk, waardoor hij op een speelse manier meer open leert te staan voor de ander. Daarbij zijn zijn muzikale vaardigheden enorm gevarieerd en gegroeid. 

« Terug naar “Voor wie”